LETTER

VietFest Returning in 2022

2022

STATEMENT FROM NOVAL-DC: VietFest Returning in 2022

 

It is with a heavy heart that we at NOVAL-DC are announcing the cancellation of VietFest 2021. We did not come to this decision lightly, but with the recent spike of COVID cases in the DC area and throughout the country, we determined that it would be more appropriate for the festival to return in August 2022.

2020 was a difficult and disruptive year for all of us. While it was our hope that VietFest could return this year to celebrate the Vietnamese culture and bring some joy and festivity to people, the health and safety of our community must always come first. We at NOVAL-DC and the VietFest organizing committee have, and will always, prioritize that.

We thank the extended VietFest family---our sponsors, vendors, and volunteers---for your continued support and appreciate all of you for your patience and understanding.

 

Despite this disappointing news about VietFest, NOVAL-DC will continue to organize other programming in 2021 so be on the lookout for those events, and when we announce our VietFest dates for next year. In the meantime, we wish you good health and look forward to bringing you a wonderful show in 2022. 

 

NOVAL-DC Leadership Committee

Thông Báo của Hội NOVAL-DC: VietFest sang năm 2022

 

Vì lý do bất khả kháng, Hội NOVAL-DC và Ban Tổ Chức (BTC) VietFest 2021 xin thông báo huỷ bỏ Lễ hội VietFest dự trù sẽ được tổ chức vào ngày 28 và 29 tháng 8 tới đây.  Đây là quyết định rất khó khăn cho BTC nhưng với số ca nhiễm và điều trị cấp cứu do biến thể COVID Delta gia tăng đột biến ở khu vực DC, vùng phụ cận, và khắp cả nước, BTC buộc lòng phải dời Lễ hội VietFest sang mùa hè năm 2022.

Năm 2020 là năm khó khăn và đầy biến động với mọi người.  Chúng tôi đặt hy vọng vào VietFest trở lại với đồng hương năm nay như một cơ hội giới thiệu, tôn vinh văn hoá Việt Nam và gặp gỡ đồng hương trong không khí vui chơi lễ hội. Nhưng với sức khỏe và an toàn của cộng đồng là quan tâm hàng đầu hiện nay, Hội NOVAL-DC và BTC không thể làm gì khác hơn là phải quyết định huỷ bỏ Lễ Hội VietFest 2021.

Chúng tôi xin tri ân đại gia đình NOVAL-DC, BTC VietFest, các nhà tài trợ, cung ứng, và tình nguyện viên đã tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ - chúng tôi trân trọng sự kiên nhẫn và thông cảm của các bạn. NOVAL-DC sẽ tiếp tục tổ chức các sinh hoạt cộng đồng thích hợp khác trong năm 2021 và sẽ thông báo lịch tổ chức VietFest năm 2022 tới đồng hương và các cơ quan truyền thông trong cộng đồng.   Chúng tôi xin chúc sức khỏe tới tất cả mọi người và sẽ cố gắng tổ chức một lễ hội thật tuyệt vời trong năm tới.

Ban điều hành NOVAL-DC

Please support VietFest:

 

Online:
http://www.novaldc.org/donations/

 

Paypal:
novaldcmetro@gmail.com

 

Make checks out to:
NOVAL-DC, PO Box 34437, Washington, DC 20043